hlavicka
dvere

O škole

Vedení školy

Ing. Marie Markvartová
Ředitelka školy
+420 605 579 444
reditelka@dalkovestudium.cz

Mgr. Marie Gothová
Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Anna Poláčková
pověřenec OOÚ
poverenec@dalkovestudium.cz

Školní poradenské pracoviště
výchovný poradce a školní metodik prevence
spz@dalkovestudium.cz