hlavicka
dvere

O škole

Obory

Distanční studium

Čtyřleté distanční studium oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie je založeno na samostatném studiu. Studenti komunikují se školou - vyučujícími primárně prostřednictvím informačních technologií a mohou se účastnit předepsaných konzultací (7x - 8x za pololetí vždy v úterý od 13:00 do 19:00 hodin podle rozvrhu).

Studenti se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu Obchodní akademie. V průběhu každého pololetí, podle tematických plánů jednotlivých předmětů, studují doporučené učební ateriály, zpracovávají zadané úkoly, testy, cvičení, seminární práce, které prostřednictvím ITE (nebo osobně) zasílají vyučujícím ke kontrole. Nejasnosti při studiu mohou řešit s vyučujícími osobně na doporučených konzultacích nebo prostřednictvím ITE.

V posledním měsíci každého pololetí je předepsán harmonogram klasifikačních zkoušek. Požadavky ke klasifikaci studentům oznámí vyučující předmětu na první konzultaci.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou v souladu s platnou školskou legislativou.

Ke studiu mohou být přijati i uchazeči/čky, kteří/é ukončili/y (absolvovali/y) studium na jiné střední škole ve vyšším ročníku nebo jsou vyučení v oboru a nemají dosud maturitní zkoušku. Po předložení všech vysvědčení mohou být přijati/y do vyššího ročníku a tím si zkrátit dobu vzdělávání.

Do distanční formy studia se hlásí lidé časově a pracovně vytížení, kteří potřebují středoškolské vzdělání.

Na začátku školního roku 2018/2019 studenti obdrží:

Vyučující respektují individuální přístup k studentkám a studentům. V přípravě na státní maturitní zkoušku jsme statisticky úspěšní.

Těšíme se na Vás.

Vedení školy