hlavicka
dvere

O škole

Základní informace

Vítáme vás na stránkách Obchodní akademie, ŠKOLA 2000, s.r.o. Škola byla založena v roce 1995. Sídlí v historické budově První české reálky v Ječné ulici č. 30/517 v Praze 2.

Nabízíme vzdělávací program ČTYŘLETÉHO MATURITNÍHO DISTANČNÍHO STUDIA oboru 63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE.

Absolvent získá všeobecné a odborné vzdělání potřebné k výkonu obchodně podnikatelských funkcí.

Distanční forma vzdělávání je založena na samostatném studiu. Studenti komunikují se školou a vyučujícími prostřednictvím ITE. Doporučuje se účast na nepovinných konzultacích, které se konají 7 x - 8 x za pololetí vždy v úterý odpoledne podle rozvrhu. V měsíci lednu a červnu jsou vypsány pololetní zkoušky.

Do distanční formy studia se hlásí časově a pracovně vytížení uchazeči, podnikatelé, zaměstnanci státní správy s neukončeným středoškolským vzděláním, sportovci, pracovníci žijící částečně v zahraničí apod.

Lze započítat předchozí vzdělání na jiné střední škole (učilišti, odborné škole, gymnáziu atd.)
a přijmout uchazeče/čku do vyššího než prvního ročníku na základě rozdílových zkoušek a dalších podmínek.

Studenti na začátku školního roku obdrží tematické plány jednotlivých předmětů. Během studia zpracovávají zadané úkoly, testy, cvičení, seminární práce. Vyučující maturitních předmětů navíc nabízí doučování.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou v souladu s platnou školskou legislativou. Umožňuje navazující studium na vysoké škole.

INFORMACE na mobilu 605 579 444, nebo e-mailu: reditelka@dalkovestudium.cz

Obchodní akademie, ŠKOLA 2000, s.r.o. - idatabaze.czObchodní akademie - idatabaze.cz